Algemene voorwaarden the greenkeeeper

Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen the greenkeeper en zijn klanten.
 • De algemene voorwaarden annuleren of vervangen alle eerdere overeenkomsten, hetzij mondeling of schriftelijk.

Offerte

 • De in onze offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Alle afmetingen, hoeveelheden en extra werk door omstandigheden afwijkend van onze offertes zullen nadien verrekend worden, hetzij forfaitair of in uurloon.
 • Elke offerte is 30 dagen geldig tenzij anders vermeld.
 • Offertes worden vrijblijvend en kosteloos opgemaakt en zijn gebaseerd op kosten van materialen, diensten en verplaatsingen.
 • Bij akkoord wordt steeds een voorschot gevraagd van 35%, bij bedragen hoger dan € 2000 is dit 50%.
 • The greenkeeper behoudt het recht de offerte aan te passen bij vergissing, hetzij schriftelijk, via email of mondeling, dit binnen 48uur, de eerder opgegeven offerte vervalt. Na 48uur en na ondertekening van beide partijen zijn de prijzen bindend.

Facturen

 • Alle facturen zijn te betalen ten laatste 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
 • Facturen zijn contant te betalen of via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur.
 • Bij niet betaling binnen de aangegeven termijn door nalatigheid of slechte wil, zal na ingebrekestelling het bedrag met 10% verhoogd worden met een minimum van € 100.

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door ons aangericht aan ondergrondse leidingen die niet zichtbaar zijn gemaakt, of niet aan ons zijn meegedeeld.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het mislukken van een gazon af aanplanting door abnormale weersomstandigheden, nalatigheid, of terreinvervuiling
 • Klachten of fouten die door ons gegrond bevonden zijn kunnen enkel door ons hersteld worden.
  Herstellingen door derden in opdracht van de klant zullen niet aanvaard of vergoed worden.
 • Voor levend materiaal zoals planten, graszoden,.. geldt geen aansprakelijkheid of waarborg. Enkel bij jaarcontract of contract nazorg. Bij dit contract zal er een waarborg gelden van 1 jaar vanaf de plantdatum.
 • De waarborg geldt enkel voor de plant en eenmalig, de werkuren voor het herplanten worden aangerekend.

Eigendomsrecht

 • Alle materialen, planten, goederen door ons geleverd blijven eigendom van the greenkeeper zolang de volledige betaling van de factuur niet geschied.